Logos: TrainCom, f-bb
Home > Hodnocení kompetencí > Feedback/zpětná vazba a kontrolní proces

Feedback/zpětná vazba a kontrolní proces

Výsledky hodnocení by měly být žákovi vysvětleny. Na druhé straně by rovněž mělo být žákovi umožněno, aby se vyjádřil a projevil vlastní dojem z hodnocení.

Pokud se jedná o formativní hodnocení, je cílem systematicky poskytovat zpětnou vazbu o výuce, pomoci žákům pochopit jejich učivo a motivovat je k dalšímu vzdělávání a odborné přípravě.

S posunem ve vzdělávacích systémech k budování kvalifikací z (více či méně) nezávislých jednotek učení k formativnímu hodnocení je, že rozvoj zpětné vazby a norem získal na významu.

Zpětná vazba má významný dopad na učení. Hlavními cíli zpětné vazby jsou:

Aby žáci získali potřebný přínos, zpětná vazba musí být:

Zpětná vazba je cenná, pokud je přijata, pochopena a pokud jsou na jejím základě učiněny další kroky. Jak žáci analyzují, diskutují a jednají na základě zpětné vazby je stejně důležité jako kvalita zpětné vazby samotné. Prostřednictvím zpětné vazby jsou žáci schopni pochopit, jak rozvíjet své učení.

Příklad: Zpětná vazba „S krok“ v Audi AG

Zpětná vazba školitel -> žák

Technické kompetence
Znalosti + dovednosti
schopnost vnímání
Osobní kompetence
Transfer dovedností
Výkon a odhodlání
Spolehlivost a pracovitost
Sebevědomí
Sociální kompetence
Spolupráce
    Podnikání
Orientace na náklady, efektivitu a kvalitu

Zpětná vazba žák -> školitel

Technické kompetence
Získané znalosti a dovednosti
Podpora
Získaná podpora
Poskytnuté zdroje
Vyřešené problémy
Podpora soběstačnosti
Podílí se na pracovním procesu a zkouší nové techniky
Může nezávisle plánovat a provádět úkoly
Vedení
Srozumitelné vysvětlení
Dosažené cíle vzdělávání
Relevantnost úkolů v rámci celkové činnosti
Spolupráce
Školitel byl v případě potřeby k dispozici
Komunikace zajištěna
Zpětná vazba o pokroku
 

Zdroj: Anjo Berz, Bildungswesen Audi AG: Berufsausbildung bei Audi, Berufsbildungsforum Gundelfingen, 27.04.2011

Seitenanfang