Logos: TrainCom, f-bb
Home > Hodnocení kompetencí > Integrovaný model hodnocení kompetencí

Integrovaný model hodnocení kompetencí

Projektem EDGE byl vyvinut model pro hodnocení kompetencí pro opakované hodnocení žáků, který slouží k začlenění vzdělávání a hodnocení. Hodnocení se provádí po ukončení jednotlivých jednotek učení definovaných výsledky učení.

Hodnocení kompetencí využívá několik technik: Ústřední část tvoří praktický úkol z pracovního prostředí zahrnující základní prvky jednotek učení. Ten je doplněn písemnými a ústními zkouškami.


Source: Kompetenzfeststellung bezogen auf eine Lerneinheit, Weber 2012, S. 159

Cvičení je specifikováno v souladu s postupem kompletního akčního modelu.

Informace
Časový rámec
Dokumentace
Relativní hodnota
Postup
Doplňující dokumentace
Inform
15 min. + 30 min. pro řešení
Písemný test
10 uzavřených + 4 otevřené testy
20 %
Přečtení a porozumění pracovnímu úkolu
Sběr informací
Sběr informací
Plán/rozhodnutí
30 min.
Stanovení pracovního plánu
10 %
Seznam součástek, nářadí a objednávek
Provedení
150 min.
Vytvoření a ověření zkušebního protokolu
30 %
Provedení úkolu
Zkušební protokol
Zajištění kvality
30 min.
Kontrola funkčnosti
20 %
Koncept kvality: zraková kontrola, kontrola rozměrů, vyhodnocení výsledků, kontrola funkčnosti, posouzení vad
Doručení
10 min.
Interview
20 %
Praktický úkol z pracovního prostředí
Report s výsledky vzhledem na požadavky zákazníků
Kontrola funkčnosti
Zajištění kvality
Nezbytná přepracování, nekvalitní díly, následky
List celkového hodnocení

Celková doba hodnocení kompetencí by měla být alespoň 180 minut.

Podrobný popis modelu hodnocení a jeho zkušební fázi v německých automobilových podnicích lze nalézt zde:
Weber S. 155 ff

Seitenanfang