Logos: TrainCom, f-bb
Home > Hodnocení kompetencí > Intro: Hodnocení kompetencí

Intro: Hodnocení kompetencí

Hodnocení kompetencí je poměrně nedávnou záležitostí v německém odborném vzdělávání a přípravě, zatímco v jiných zemích, především ve Spojeném království je zaveden rozsáhlý a propracovaný systém již po nějakou dobu. Tato hodnocení se týkají procesů přibližujících skutečnou pracovní realitu každodenního povolání a jejich cílem je porozumět chování žáka v podnikovém prostředí. Souběžně s rozvojem nových hodnotících metod, byla specifikována dodatečná kritéria kvality: Doplnění tradičních diagnostických rysů objektivity, validity a spolehlivosti, koncepční kritéria: například jsou nyní uplatňovány autenticita, výkon a procesní orientace (viz Lorig et al. 2010, 5).

Požadavky na výstupy se přesunuly od hodnocení standardizovaných znalostí a dovedností k  samostatnému flexibilnímu hodnocení kompetencí integrovaných do výukového prostředí.


Source: Prüferportal www.prueferportal.org

Systém odborného vzdělávání a přípravy ve Spojeném království má kvalifikační a kreditní rámec (QCF), což je rámec pro tvorbu a akreditaci kvalifikací v Anglii, Walesu a Severním Irsku. Všechny kvalifikace jsou složeny z jednotek výsledků učení. Každá jednotka má kreditní hodnotu a úroveň. Žáci dokládají výstupy ve formě portfolia (často ePortfolia).

Hodnotitel může používat různé metody hodnocení: přímé pozorování, výpovědi přítomných osob, přezkoumání pracovních vzorků, žákem sestavených zpráv, odbornou diskusi, osobní prohlášení, ústní zkoušení, úkoly či projekty a audio/video nahrávky.

S cílem zajistit spravedlivé a jednotné monitorování žáků je nastaven důsledný systém hodnocení. Tyto standardy fungují na vnitrostátní úrovni a jsou schváleny zaměstnavateli (výňatek z Peer Review Report UK, project TrainCom).

Seitenanfang