Logos: TrainCom, f-bb
Home > Hodnocení kompetencí > Modely pro hodnocení kompetencí

Modely pro hodnocení kompetencí

Jednotky učení jsou složeny do souborů kompetencí, které stojí za úkoly pro výkon určitého povolání. Obsahují prvky teoretických znalostí v kombinaci se schopností plánování, technickými a sociálními kompetencemi. Hodnocení takových kompetenčních svazků se může provést v rámci jednoho úkolu, zahrnujícího všechny prvky nebo v kombinaci různých typů výstupů, které mají být dodány žákem. (převzato z Reglin/Schöpf 2012b)

Model 1 – Jeden souhrnný úkol:
Tato technika má za cíl posoudit všechny kompetenční prvky jednotek učení v jednom úkolu. Výhoda tohoto modelu spočívá v tom, že poskytuje žákovi příležitost prokázat různé schopnosti v rámci celé škály jednotek učení. Na druhou stranu, úkoly zachycující celou škálu jednotek učení by měly být nejprve identifikovány nebo speciálně vytvořeny pro svůj účel, což je velmi časově náročné.

Model 2 – Komplexní úkoly doplněné kompaktními testy:
Tento model využívá závěrečný praktický úkol pro hodnocení centrálních kompetenčních jednotek učení, ale nereprezentuje všechny z nich. Některé části znalostí a dovedností jsou hodnoceny již v průběhu vzdělávání zkouškami nebo sledováním výkonu žáka na pracovišti. Tato průběžná hodnocení nechávají prostor pro flexibilní návrh závěrečného úkolu, který nejvíce vystihuje charakteristické rysy dané profese. Úplnost hodnocení je tudíž dodržena, ale jeho celostní povaha se snižuje, protože některé kompetence jsou hodnoceny izolovaně od celkového kontextu.

Model 3 – Projekt s rostoucí složitostí, doplněný kompaktními testy:
V tomto modelu je kladen důraz nejen na závěrečný úkol. Hodnocení využívá několik projektových úkolů středního rozsahu v průběhu vzdělávání. Složitost těchto úkolů se postupně zvyšuje, zatímco nově získané kompetence jsou hodnoceny společně s kompetencemi již testovanými v dřívější fázi. Tyto úkoly jsou doplněny selektivními testy se zaměřením na jednotlivé dovednosti. Výhodou tohoto modelu je kromě flexibility jeho formativní charakter: proces učení je průběžně kontrolován a pokrok žáků je transparentní, umožňuje jim i změnit průběžné výsledky. Tento druh průběžného hodnocení může být cenný pro kontrolu kvality vzdělávacího procesu. Nevýhodou je časová náročnost, nezbytná pro navrhování projektů, pravidelné hodnocení a dokumentace.

Seitenanfang