Logos: TrainCom, f-bb
Home > Hodnocení kompetencí > Osvědčené postupy

Osvědčené postupy

Specifikace uvedené v pokynech hodnotitelů pro posouzení VCQ (kvalifikace odborných kompetencí) v automobilovém průmyslu ve Velké Británii mohou být vnímány jako příklad dobré praxe:

Hodnotitelé by se měli vyjádřit a poskytnout zpětnou vazbu pokaždé, když žáka pozorují nebo s žákem hodnotí výstupy. Při každém pozorování nebo hodnocení výstupů by měl hodnotitel zadat datum, počet výstupů, zadat příslušné komentáře a zpětnou vazbu, jako

  1. Popis různých aktivit prováděných žákem pro každou jednotku učení.
  2. Jak žák splnil studijní výsledky pro každou jednotku učení.
  3. Otázky, které jste položili, zejména pro pokrytí požadovaných výstupů a které nebyly prakticky předvedeny.
  4. Otázky, které jste položili pro ověření základních znalostí.
  5. Otázky, které vyplynuly z hodnocení.
  6. Určení dobrého či špatného výkonu.
  7. Další činnosti potřebné pro další rozvoj znalostí a dovedností žáka.
  8. Konstruktivní zpětná vazba.“

(výňatek z Peer Review Report UK, project TrainCom)

Here you will find more examples of good practice shortly. Would you like to add an example that fit on this topic? Then contact us: Email: weber.heiko@f-bb.de, Telephone: +49 911 27779-19