Logos: TrainCom, f-bb
Home > Hodnocení kompetencí > Sumativní a formativní hodnocení

Sumativní a formativní hodnocení

Formativní/dílčí hodnocení má za cíl poskytnout systematickou zpětnou vazbu k proběhlému vzdělávání, což může vést ke konečnému výsledku nějakého druhu; cílem není poskytnout formální uznání výsledků učení.

Sumativní/souhrnné hodnocení se zaměřuje na formální validaci výsledků učení. Výstupem sumativního hodnocení spojeného se vzdělávacími standardy jsou certifikáty a diplomy poskytované formálními orgány vzdělávání a odborné přípravy.

S posunem ve vzdělávacím systému k budování kvalifikací z (více či méně) nezávislých jednotek výsledků učení získalo na významu formativní hodnocení, spojené s rozvojem feedbacku/zpětné vazby a kulturou norem. To nicméně nebylo plně uznáno ve všech oblastech odborného vzdělávání a přípravy.

Specifikace uvedené v pokynech hodnotitelů pro posouzení VCQ (kvalifikace odborných kompetencí) v automobilovém průmyslu Spojeného království mohou proto sloužit jako příklad osvědčených postupů:

Hodnotitelé by se měli pokaždé vyjádřit a poskytnout zpětnou vazbu, když pozorují žáka nebo s žákem přezkoumávají podklady. Proto u každého pozorování nebo přezkoumání důkazů by měl posuzovatel zadat datum, číslo důkazu a učinit příslušné komentáře a zpětnou vazbu jako je

  1. Žákův popis různých prováděných aktivit učení pro každou jednotku.
  2. Jak žák splnil studijní výsledky pro každou jednotku.
  3. Otázky, které jste položili, zejména pro zjištění poznatků bez prokázaného výkonu činnosti.
  4. Otázky, které jste položili, abyste ověřili základní znalosti.
  5. Problémy spojené s hodnocením.
  6. Identifikace dobrého nebo špatného výkonu.
  7. Jakákoliv opatření nutná pro další rozvoj znalostí a dovedností žáka.
  8. Konstruktivní zpětnou vazbu.“

   (výňatek z Peer Review Report UK, project TrainCom

   Seitenanfang