Logos: TrainCom, f-bb
Home > Implementace vzdělávání na pracovišti

Implementace vzdělávání na pracovišti

Tato sekce poskytuje informace a podporu při zavádění vzdělávání spojeného s pracovní činností, s ohledem na vzdělávání založené na kompetencích.

Kritéria kvality

Ohniskem vzdělávání je snaha podpořit samostatné jednání, řešení problémů a rozvíjet kompetence prostřednictvím vzdělávání založeného na pracovní činnosti. To je založeno na principu kompletního jednání.  Během výuky by měli být žáci zapojeni do skutečných pracovních a provozních procesů a měli by být vedeni kvalifikovaným týmem učitelů, školitelů a trenérů. Proces vzdělávání v podniku a v odborné škole by měl být transparentní pro všechny zúčastněné strany, odpovědnost a pravidla komunikace jsou jasně definovány a kontaktní osoby jsou určeny. Vyvážená spolupráce mezi místy výuky je nezbytným základem.

Obsah

Nástroje a příklady osvědčených postupů

Další nástroje a příklady osvědčených postupů naleznete v anglické verzi a německé verzi

Seitenanfang