Logos: TrainCom, f-bb
Home > Implementace vzdělávání na pracovišti > Intro: Implementace vzdělávání...

Intro: Implementace vzdělávání založeného na pracovní činnosti

Vzdělávání založené na kompetencích se snaží vymanit ze zaběhnutého typického modelu školní třídy, kde žáci studují stejný předmět stejnou rychlostí v kohortě spolužáků. Jedná se o vykonávanou činnost, která je založená na standardech a vztahuje se k realistické praxi na pracovištích.

Vzdělávání založené na kompetencích se snaží vymanit ze zaběhnutého typického modelu školní třídy, kde žáci studují stejný předmět stejnou rychlostí v kohortě spolužáků. Jedná se o vykonávanou činnost, která je založená na standardech a vztahuje se k realistické praxi na pracovištích.

Úvod:
Členské státy EU a sociální partneři se zavázali v Bruges Communiqué, v agendě pro evropskou spolupráci v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (OVP), k cíli zahrnout vzdělávání založené na praxi do všech výchozích kurzů odborného vzdělávání a přípravy.

Definice
Získání znalostí a dovedností prostřednictvím praktické činnosti – s ohledem na úkoly v odborném kontextu a to buď na pracovišti (jako např. alternace vzdělávání), nebo v instituci odborného vzdělávání (CEDEFOP).

Žáci se učí pozorováním a/nebo přímo vykonáváním pracovní činnosti. Vzdělávání na pracovišti podporuje učení ve třídě a podporuje rozvoj široce přenesitelných dovedností.

Vzdělávání založené na pracovní činnosti pomáhá žákům v rozvoji informovanosti o pracovišti. To napomáhá budovat dovednosti potřebné pro konkrétní povolání tím, že ukáže žákům různé aspekty průmyslu a četné profesní možnosti, které jsou na pracovišti k dispozici.

Vzdělávání založené na pracovní činnosti pomáhá žákům v rozvoji informovanosti o pracovišti. To napomáhá budovat dovednosti potřebné pro konkrétní povolání tím, že ukáže žákům různé aspekty průmyslu a četné profesní možnosti, které jsou na pracovišti k dispozici.

Začlenění vzdělávání založeného na pracovní činnosti do počátečního odborného vzdělávání vyžaduje koordinaci mezi výukou ve škole a profesní činností - i když podíl času stráveného na různých místech se bude lišit v rámci jednotlivých modelů.

Seitenanfang