Logos: TrainCom, f-bb
Home > Implementace vzdělávání na pracovišti > Modely vzdělávání založeného na pracovní...

Modely vzdělávání založeného na pracovní činnosti

Existuje více typů vzdělávání založeného na pracovní činnosti, než je uvedeno v tomto článku, např. kariérní průzkum, exkurze pracovišť nebo stínování. Z důvodu významu pro rozvoj a hodnocení kompetencí jsou uvedeny pouze tři modely v následující části: učňovské vzdělávání, profesní mentoring a praxe/pracovní stáž.