Logos: TrainCom, f-bb
Home > Implementace vzdělávání na pracovišti > Příprava podpory struktury/zdrojů...

Příprava podpory struktury/zdrojů vzdělávání založených na pracovní činnosti

Pracoviště obecně nebyla zřízena za účelem vzdělávání. Proto bude ve většině případů nutné provést na pracovišti určité změny nebo přidat nějaké podpůrné funkce. Tyto tipy mohou být zajímavé buď pro zaměstnance společnosti, kteří jsou za žáky odpovědní nebo pro učitele, kteří je mohou navrhnout mentorům v podniku.