Logos: TrainCom, f-bb
Home > Implementace vzdělávání na pracovišti > Osvědčené postupy

Osvědčené postupy

Daimler AG vyvinuli výukové pracovní úkoly s následným posouzením kompetencí (v němčině): (Download PDF-File, 159KB)

Here you will find more examples of good practice shortly. Would you like to add an example that fit on this topic? Then contact us: Email: weber.heiko@f-bb.de, Telephone: +49 911 27779-19