Logos: TrainCom, f-bb
Home > Implementace vzdělávání na pracovišti > Výběr a příprava výukových pracovních...

Výběr a příprava výukových pracovních úkolů

Příprava pracoviště jako vzdělávacího prostředí znamená, že úkoly stanovené pro žáky jsou rovněž zvažovány z hlediska vzdělávání.

Výukový pracovní úkol může být “opravdový” úkol v rámci žebříčku hodnot společnosti nebo jako analogie skutečného provozu. Podle pokroku žáka budou jemu stanovené úkoly narůstat ve složitosti a rozsahu, aby byly zajištěny bohaté a rozmanité studijní zkušenosti v průběhu vzdělávání.

Prvky výukových pracovních úkolů

Phases of self-contained learning
Viz: Ausbildernetz (v němčině)

Výukové pracovní úkoly jsou postaveny na základech dobře známého úplného akčního modelu. Obsahuje šest činností, nezbytných pro vykonání a spuštění akce.

  1. Informace
  2. Plánování
  3. Rozhodnutí
  4. Vykonání
  5. Kontrola
  6. Vyhodnocení

Výukové pracovní úkoly vypracované na základě tohoto modelu pomáhají žákům rozvíjet kompetence autonomním, kritickým a zodpovědným způsobem.


Seitenanfang