Logos: TrainCom, f-bb
Home > Implementace vzdělávání na pracovišti > Některé zásady pro vývoj vzdělávání...

Některé zásady pro vývoj vzdělávání založeného na pracovní činnosti