Logos: TrainCom, f-bb
Home > Implementace vzdělávání na pracovišti > Implementace vzdělávacích projektů

Implementace vzdělávacích projektů

Výhody vzdělávacích projektů:

Typické etapy projektu:

 1. Posouzení potřeb
 2. Plánování a realizace procesu
 3. Hodnocení projektu

Posouzení potřeb:

Plánování a realizace procesu
Jednotlivé fáze:

 1. Stanovte plánovací tým projektu
 2. Rozvíjejte cíle a záměry projektu
 3. Identifikujte a kontaktujte zainteresované subjekty
 4. Vypracujte plán projektu
 5. Nastavte milníky a časový harmonogram
 6. Připravte materiály, zdroje a prostory
 7. Stanovte plán pro neočekávaný vývoj
 8. Propagujte a nabízejte projekt
 9. Implementujte projekt

Hodnocení projektu
Jednotlivé fáze:

 1. Upřesněte účel hodnocení
 2. Posuďte výsledky a dopady projektu
 3. (V případě potřeby:) Shromážděte údaje

Některé zásady pro vývoj vzdělávacích projektů:

Seitenanfang