Logos: TrainCom, f-bb
Home > Implementace vzdělávání na pracovišti > Úkoly pro týmy

Úkoly pro týmy

Schopnost pracovat v týmu se stala klíčovou kompetencí každodenního života. Týmem se v této souvislosti rozumí skupina spolupracovníků vykonávajících společný úkol.

Nutnost úzce spolupracovat s různými jednotlivci v budoucím zaměstnání znamená, že žáci musí být připraveni rozvíjet sociální a komunikativní kompetence. Stážisté jsou povinni

Pokud jde o metodiku, školený tým může být spojen se vzdělávacími projekty nebo se simulačními hrami. Kromě toho mohou být použita vhodná cvičení pro budování týmu a vyzkoušení si týmové práce.