Logos: TrainCom, f-bb
Home > Implementace vzdělávání na pracovišti > Výběr a příprava pracoviště na výuku

Výběr a příprava pracoviště na výuku

Pokud je část vzdělávání realizována v pracovním prostředí, pracoviště bude muset být částečně přepracováno jako školící a vzdělávací prostředí. I pokud praktická výuka probíhá ve školní laboratoři nebo dílně, mohou být některá z následujících doporučení užitečná.

Zvažte tyto aspekty:

Zásady pro rozvoj dovedností při návrhu pracovní náplně

Kritérium Očekávaný efekt Očekávaný efekt
Komplexnost Význam vlastní funkce je jasně daný.
Zpětná vazba k pracovnímu pokroku.
...úkolů s prvky plánování, výkonu, kontrolou a možnost porovnávat výsledky s očekáváním.
Rozmanitost potřebných dovedností Škála znalostí a dovedností je uplatnitelná.
Nerovnoměrné zátěži se lze vyhnout.
...úloh s různými nároky na fyzickou a smyslovou stránku.
Příležitost pro sociální interakce Obtíže mohou být překonány společně.
Vzájemná podpora pomáhá lépe snášet zátěž.
... úkolů, které vyžadují spolupráci s ostatními.
Autonomie Posílení sebedůvěry a ochoty převzít odpovědnost.
Umožňuje získání více zkušeností.
...úloh se zaměřením na plánování a rozhodování.
Vzdělávací příležitosti Intelektuální flexibilita je zachována.
Profesní dovednosti jsou zachovány a rozšířeny.
…úkolů, které vyžadují dříve získané, jakož i nové dovednosti.
Žádná časová omezení Zamezuje přetěžování.
Ponechává prostor pro kreativitu a osobně řízenou interakci bez stresu.
…která není přímo omezená časem.
Smysluplnost Zprostředkuje pocit, že jsou součástí společensky relevantní funkce.
Pomáhá při vyvažování osobních a sociálních otázek.
… výstupů se společenskou přijatelností.
… produktů a procesů, které jsou ekologicky přijatelné.

Převzato z: Weyers, K. (2012), p. 72

Seitenanfang

Vyberte pracoviště podle úrovně znalostí a schopností žáka. Je také otázka, jaká odpovídající pracovní místa jsou pro dané žáky k dispozici. V případě učňovského vzdělávání zaměstnavatel obvykle přijme mladého žáka, aby ho vyškolil pro budoucí zaměstnání ve svém podniku. U ostatních forem vzdělávání založených na pracovní činnosti, je poskytovatel vzdělávání zodpovědný za nalezení odpovídajícího umístění pro žáky.

Klíčovou otázkou v souvislosti s hledáním vhodných umístění pro žáky je, do jaké míry umístění odpovídá očekávání z pohledu žáka a zaměstnavatele. Odpovídající očekávání je důležité, aby se zabránilo negativní zkušenosti žáka a aby se předešlo situacím, kdy zaměstnavatelé dostanou pocit, že nejsou schopni podporovat potřeby žáka nebo již nebudou v budoucnu ochotni poskytovat místa praxí.

Základní faktory pro úspěšné vzdělávání na pracovišti:

Obecná kritéria pro pracoviště vhodné pro vzdělávání:

Přehled prospěšných a negativních faktorů vzdělávání na pracovišti je uveden na www.ausbildernetz.de (v německém jazyce).

Vhodnost pracoviště pro vzdělávání se zvyšuje společně s jeho vybavením zdrojů výuky:

Seitenanfang