Logos: TrainCom, f-bb
Home > Implementace vzdělávání na pracovišti > Výhody žáků ve vzdělávání založeném na...

Výhody žáků ve vzdělávání založeném na pracovní činnosti

Společnosti již zapojené do odborného vzdělávání a přípravy v rámci duálního vzdělávacího systému jsou samozřejmě obeznámené se vzděláváním založeným na pracovní činnosti, resp. výcvikem.

Mnoho odborných škol má zkušenosti s pracovními stážemi či praxemi.

Tvorba vzdělávání založeného na pracovní činnosti jako jednotek učení pro hodnocení kompetencí však vyžaduje některé další aspekty.