Logos: TrainCom, f-bb
Home

Vítejte na vzdělávací platformě TrainCom!

Tato platforma poskytuje informace a inspiraci učitelům a lektorům v odborném vzdělávání a přípravě, kteří se podílejí na vývoji nebo navrhování vzdělávacích programů s cílem zvýšit orientaci na kompetence.

Platforma byla vyvinuta v rámci evropského projektu TrainCom partnery z Rakouska, České republiky, Německa, Španělska, Itálie, Velké Británie za využití odborných znalostí dvou hlavních automobilových podniků.

Vzdělávací platforma zahrnuje pět fází vzdělávání založeného na kompetencích. Každé téma poskytuje podrobné informace o praktickém uplatnění a je doplněno užitečnými nástroji a příklady osvědčených postupů.

Chart

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.