Logos: TrainCom, f-bb
Home > Odborné vzdělávání a příprava založené... > Souvislosti: Vývoj v Evropě

Souvislosti: Vývoj v Evropě

(a) v roce 1987, byla v Německu ‘orientace na akci’ (Handlungsorientierung) označena jako ústřední cíl podnikové odborné přípravy v rámci duálního systému odborného vzdělávání a přípravy. Školy přijaly tento cíl v roce 1991 a od roku 1996 zavedly přípravy k vytvoření "akčních kompetencí" (Handlungskompetenz), které jsou ústředním pedagogickým úkolem škol v rámci duálního systému. S tím souvisí i vývoj "nových" přístupů k hodnocení a zkoušení, které jsou vyžadovány, testovány, nebo předloženy;

(b) nezávisle na německém vývoji, byly zavedeny národní odborné kvalifikace (NVQ) v Anglii a Walesu v roce 1987 s "velmi konkrétním přístupem k definování a měření kompetencí". Na rozdíl od Německa, NVQ výslovně odkazuje na odborné vzdělávání a hodnocení kompetencí v USA;

(c) v roce 1991, bylo hodnocení kompetencí ověřeno a představeno ve Francii, bylo zaměřené na získané kompetence mimo formální školní docházku, v průběhu odborné praxe (Straka 2004, 268).

Společné evropské nástroje vyvinuté v rámci kodaňského procesu, včetně Evropského rámce kvalifikací (EQF) a Evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání (ECVET), používají výsledky učení jako klíčový mechanismus k dosažení "transparentnosti, srovnatelnosti, přenositelnosti a uznávání kompetencí a/nebo kvalifikací mezi různými zeměmi a na různých úrovních” (Kodašká deklarace, 29-30 listopad 2002). Tyto nástroje vyžadují podobný posun výsledků učení v národních systémech odborného vzdělávání a přípravy.