Logos: TrainCom, f-bb
Home > Odborné vzdělávání a příprava založené... > Kompetenční modely

Kompetenční modely

Zatímco Evropský rámec kvalifikací řadí "kompetence" na úroveň "znalostí" a "dovedností", Německý rámec kvalifikací (DQR) stanovuje "kompetence" jako zastřešující kategorii. Rozlišuje:

Profesní kompetence Osobní kompetence
znalosti dovednosti Sociální kompetence samostatnost

V oblasti vzdělávání, stejně jako v HR, jsou vytyčeny rozdíly mezi

všechny čtyři kategorie/rozměry nebo "fazety" společně tvořící odborné akční kompetence.

Kompetenční modely se často týkají podniku a jeho obchodních cílů, jakož i jednotlivých zaměstnanců. Podniky používají vlastní kompetenční modely, jako prvek pro nábor a rozvoj lidských zdrojů. Očekávají, že rozvíjený, účinně implementovaný a dobře definovaný rámec kompetencí může pomoci najít a udržet ty nejlepší zaměstnance, umožní lepší výkon zaměstnanců a nakonec zlepší obchodní výsledky.

Příklad: obecný kompetenční model AUDI AG

Profesní kompetence Sociální kompetence
Podnikové kompetence Podnikové kompetence

Zdroj: Omert 2007,www.q-zwh.de

Tento obecný model obsahuje podrobný popis kompetencí na úrovni oddělení a pracovních funkcí.

Spolkový ústav pro odborné vzdělávání (BIBB) vyvinul kompetenční model jako vzor pro přepracování německých předpisů pro odborné vzdělávání a přípravu. Profil povolání je upraven jako kombinace akčních oblastí (Handlungsfelder), kterým jsou přiděleny popisy kompetencí, jako je tento:

Pracovní/obchodní procesy Profesní kompetence Metodologické kompetence Sociální kompetence Osobní kompetence
Akční oblast 1        
Akční oblast 2        
Akční oblast 3        
Akční oblast 4        

Zdroj: Hensge/Lorig/Schreiber 2009

Tímto způsobem může být proveden přechod od tradičního pracovního profilu s jeho vstupním obsahem do pracovního profilu resp. předpisu založeného na kompetencích/výsledcích.

Seitenanfang