Logos: TrainCom, f-bb
Home > Odborné vzdělávání a příprava založené... > Výhody kompetenčně založeného...

Výhody kompetenčně založeného odborného vzdělávání a přípravy

Kompetenčně založené odborné vzdělávání a příprava se zaměřují na efektivnější přípravu žáků na trh práce tím, že berou v úvahu požadavky pracoviště a vytváří transparentnost (pro zaměstnavatele), ohledně úspěchů žáků po ukončení jejich vzdělávání:

Koncept kompetencí/způsobilostí je lepší než tradiční koncept vzdělávání v několika aspektech: