Logos: TrainCom, f-bb
Home > Monitoring a dokumentace vzdělávání a...

Monitoring a dokumentace vzdělávání a výsledků učení

Tato část poskytuje informace a pomoc při dokumentaci výsledků učení během vzdělávání.

Kritéria kvality

Průběh výuky musí být ve všech místech transparentní pro všechny zúčastněné strany, povinnosti jsou jasně definovány a jsou stanoveny kontaktní osoby. Dále je vhodné určit pravidla pro komunikaci a zpětnou vazbu. Výsledky učení jsou hodnověrné a srozumitelné při zapojení žáka do dokumentace. Je důležité více zohledňovat sociální a osobní kompetence.

Obsah

Nástroje a příklady osvědčených postupů

Další nástroje a příklady osvědčených postupů naleznete v anglické verzi a německé verzi

Seitenanfang