Logos: TrainCom, f-bb
Home > Plánování vzdělávání založeného na...

Plánování vzdělávání založeného na kompetencích

Tato sekce poskytuje informace a podporu při plánování a přípravě vzdělávání založených na kompetencích.

Kritéria kvality

Výuka je založena na reálných pracovních a podnikových procesech; do určování a popisu výukových plánů jsou zahrnuti všichni relevantní odborníci (zejména z podnikové praxe, sociální partneři). Popis výsledků učení - tedy to, co někdo zná, čemu rozumí a co je schopen vykonávat po ukončení vzdělávacího procesu - je založen na kompetencích, které mají být získané.

Obsah

Nástroje a příklady osvědčených postupů

Další nástroje a příklady osvědčených postupů naleznete v anglické verzi a německé verzi

Seitenanfang