Logos: TrainCom, f-bb
Home > Podpora vzdělávání a poradenství > Intro: Podpora vzdělávání a poradenství

Model Learning SupportIntro: 6. Podpora vzdělávání a poradenství

Trend vzdělávání založeného na kompetencích je často vnímán jako výrazná změna v kultuře vzdělávání. To se vztahuje na vzdělávací systémy vyznačující se zaměřením na praxi. Změna se netýká jen metodiky nebo obsahu, ale spočívá v novém pohledu na vzdělávání a odbornou přípravu. V tomto novém pohledu je školitel méně učitel a více zprostředkovatel učebních procesů. Tato role vyžaduje tedy vedle tradičních didaktických metod zvýšenou individuální podporu a motivační techniky. Učitelé/školitelé pomáhají s plánováním jednotek učení a monitorují jednotlivé procesy učení.

Podpora vzdělávání je systematická výměna, která se týká postupu žáka. Jejím cílem je posílit samostatné učení a sebeřízení tím, že poskytuje pomoc (pokud je to nezbytné) ve všech fázích učení. Podpora vzdělávání nemá předávat skutečné znalosti v oboru, ale pomáhá žákovi je efektivněji získat.

Poradenství v oblasti vzdělávání je poskytováno učiteli/školiteli nebo nadřízenými na pracovišti. Týká se zejména pracovních metod a technik.

Zatímco podpora vzdělávání se zaměřuje v první řadě na překonávání obtíží, poradenství je více o podávání informací a nalezení nejlepších strategií pro žáky. V praxi jsou obě aktivity většinou o vzájemné komunikaci se žákem.

Obecný model podpory vzdělávání s ohledem na fáze procesu učení:

Úkol poskytování podpory vzdělávání žákům/školeným osobám spadá na učitele/školitele a na nadřízené pracovišti. Hlavními problémy jsou v poskytování individuální pomoci časová tíseň a rovnováha role konzultanta s učitelem nebo školitelem

Cíle podpory vzdělávání

Abbildung 7: Modell der Lernberatung (nach Pätzold 2013, 20)

Seitenanfang