Logos: TrainCom, f-bb
Home > Podpora vzdělávání a poradenství > Témata podpory vzdělávání mladých lidí

Témata podpory vzdělávání mladých lidí

 1. Přizpůsobte vzdělávací podněty osobnímu životu a kariérní aspiraci
  Odpovídá vybraný vzdělávací program/výuková aktivita potřebám a nadání dané osoby a jejím cílům? Tento problém by měl být zvážen v rámci celého vzdělávacího programu, pokud nastanou potíže. Je lepší změnit zvolenou cestu, nebo na ní setrvat a selhat.
 2. Nastavení cílů vzdělávání
  V souladu s výsledky učení v rámci jednotek učení si může žák vybrat nebo odvodit osobní vzdělávací cíle, jako například zlepšit vlastní hospodaření s časem nebo prezentační dovednosti. Školení tím získává na osobním významu a v případě, že cíle nejsou příliš ambiciózní, mohou drobné úspěchy přispět k motivaci.
 3. Informovat o formách vzdělávání
  Žák by mohl potřebovat získat informace o některých metodách nebo formách vzdělávání, jako například o vzdělávacích projektech nebo skupinových aktivitách. Žáci musí být připraveni, aby byli ochotni se těchto aktivit účastnit.
 4. Nastavení postupu/cílů
  V závislosti na rozsahu a trvání jednotky učení/programu, může být vhodné stanovit průběžné cíle, na základě kterých můžeme sledovat pokrok.
 5. Příprava na hodnocení
  Uveďte informace o postupech hodnocení a data již v rané fázi. Pokud je to možné, zaveďte "zkušební hodnocení" ke snížení trémy ze zkoušek.
 6. Buďte nápomocní s administrací a podáváním zpráv
  To se může týkat žákovy záznamové knihy nebo deníku, které by si měl vést. Může potřebovat pomoc s přípravou schůzek nebo registrací k závěrečné zkoušce.
 7. Zpětná vazba o pokroku
  Poskytněte pozitivní zpětnou vazbu, abyste žáky motivovali v případě, že je pokrok pomalý, poskytněte rady.
 8. Důraz na praktický význam učebních předmětů
  Mladým lidem není vždy jasné, jaké využití budou mít předměty a činnosti ve školních osnovách v jejich pozdější profesionální kariéře. Některé předměty se mohou jevit jako suché, nudné a pro ně nedůležité.
 9.  Podpora sebehodnocení
  Žákům by měla být dána pomoc při sebehodnocení - v realistickém hodnocení jejich vlastního pokroku.

  Seitenanfang