Logos: TrainCom, f-bb
Home > Podpora vzdělávání a poradenství > Příležitosti a možnosti podpory vzdělávání...

Příležitosti a možnosti podpory vzdělávání a poradenství

Samozřejmě, že pomoc by měla být poskytnuta vždy, když o ni žák požádá nebo má zjevné problémy. Na druhou stranu, učitelé/školitelé by měli stanovit svá vlastní pravidla. Typické příležitosti nebo indikátory pro intervenci:

Intervenční postup v rámci podpory vzdělávání:

  1. Na základě otázky/příležitosti k poradenství, expert i žák se dohodnou na cílech poradenství.
  2. Snaží se určit možnosti a překážky, které brání dosažení cílů.
  3. Je navržen postup k dosažení cílů.
  4. Žák pracuje podle tohoto postupu.
  5. Žák a poradce vyhodnotí výsledky a případně přizpůsobí další průběh vzdělávání.