Logos: TrainCom, f-bb
Home > Podpora vzdělávání a poradenství > Osvědčené postupy

Osvědčené postupy

Školení školitelů v Audi AG

Program S-učení má za cíl posílit u školených sebedůvěru, zodpovědnost a motivovat je celoživotním učením. K dosažení cílů práce se zavádí nové pracovní a studijní techniky, které vyžadují iniciativu, stejně jako schopnost řešení problémů a sociální dovednosti.

Školitelé byli požádáni, aby posoudili stávající metody učení a strukturu pro jejich potenciální zvýšení autonomního učení. Některá firemní pořadí výuky, používající tradiční metody, byla přepracována. Proběhlo několik seminářů pro učitele a školitele pro společné porozumění předmětům a své vlastní roli v nich.

Byly realizovány dva semináře v rámci školení školitelů:

Semináře byly doplněny systematickým koučováním školitelů na pracovišti.

Hier finden Sie in Kürze mehr Beispiele guter Praxis. Möchten Sie ein Beispiel hinzufügen? Dann kontaktieren Sie uns: E-Mail: weber.heiko@f-bb.de, Telefon: +49 911 27779-19