Logos: TrainCom, f-bb
Home > Podpora vzdělávání a poradenství > Poradenské schopnosti vzdělávacích...

Poradenské schopnosti vzdělávacích pracovníků

Učitelé/školitelé v roli vzdělávacích konzultantů by neměli:

Model vzdělávacího konzultanta

Kontrolní seznam pro učitele/školitele:

Seitenanfang